Contenido

S’habitatge és sa fal·lera,

ni s’excés no se maquilla,

yo pes residente perilla

pes preu que es una quimera,

siguiente de esta manera,

que anam sols a fer taquilla,

veurem com sa nostra illa

prest serà toda extraña.

Ahora es nuestro catecismo.

i semper ho duim dins s’agenda…

Hem de canviar de renda

per no caure dins s’abisme:

lo que invierte en turismo

que es dediqui a sa vivenda.