Ses obres seran ufanes

si es cerca financiación,

sant Lluís fa es cumplido

que de sa Tanca en té ganes,

p’ro anem a pams i no a canes,

lo primer és s’aparcament!

Llavors, que serà sa gent

o un lloc per ses caravanas?

Sa policia fa es tractes

i mos fa es controla constantes,

ara a Mô segueix es planes

i fa aixecar moltes actes,

Empero por esser exacto

fa aixecar moltes més mans.