Contenido

Quan s’adversitat se venç

es coraje es fa més gran,

i es actes mos passen ran

amb un entusisame immens,

ens que s’ambient sigui dens

ses tradicions no se’n van,

i reviure sant joan

cada instante és més intensos.

I s’emoció mos empara

por reviure es protocolo,

es primer toc de fabiol,

es replec, cavalls suara,

s’entrada i es caragol,

i, quan ja s’ha post es sol,

ses voltes i santa clara.