Contenido

Sant Joan ja mos espera

per refer ses tradicions,

p’ro amb ses masificacions

vessarem per sa vorera,

que ara, amb tanta naviliera,

Desbordam ses previsiones,

vam si, com sa carretera,

como port hi haurà retencions.

Menorca per fer progrès

s’ha volgut fer massa gran,

ses masses venen i van

fa massa anys que és un excés,

en s’estiu massa extraños

yo, arriba sant joan,

som massa santjoaners.